30 let pro Vás
Prodej a servis domácích spotřebičů
BMK servis   >   Zpracování osobních údajů

BMK servis s.r.o. (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje svých zákazníků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následovně:

 • Veškeré osobní údaje Správce zpracovává vždy korektně, spravedlivě, transparentně, odpovědně a vždy v souladu se zákonem.
 • Zpracování dat je účelově omezené, což znamená, že Správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité konkrétní účely.
 • Účely, pro které jsou osobní data zpracovávána:
  • Opravy spotřebičů
  • Prodej spotřebičů (zboží)
  • Prodej náhradních dílů
 • V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Správce zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, Správce zajistí jejich opravu, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost zákazníka.
 • Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává:
  • Jméno a příjmení
  • Titul
  • Adresa
  • Kontaktní telefon
  • Kontaktní e-mail
 • Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.
 • Správce tímto prohlašuje, že dostatečně technicky a organizačně zabezpečil ochranu osobních údajů před nahodilým zásahem jiných osob jak při manuálním tak i automatickým způsobu zpracování dat, aby nemohlo dojít k jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného zneužití.
 • Všichni zaměstnanci Správce, kteří přicházení do styku s osobními údaji jsou vázáni povinností mlčenlivostí.
 • V případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů bude Správce ihned informovat ÚOOU a to nejpozději do 72 hodin.

Miloslav Klatovec
Miloslav Klatovec
vedoucí servisu